17 December 2017

Fashion Studies: What, Why and Feelings

Opiskelujutuista tulee kyselyitä aina aika ajoin ja opintoaiheiset postaukset tuntuvat muutenkin olevan suosittuja, joten ajattelin että voisi olla hyvä aika taas päivitellä vähän kuulumisia nimenomaan opiskeluiden osalta. Sinne ruudun toiselle puolelle näyttää myös ilmestyneen vähän lisää porukkaa (kiitos siitä ♥︎) sitten viime päivityksen, joten senkin takia ajattelin että pieni katsaus voisi olla ihan paikallaan. Ja mikä olisikaan parempi aika opintoaiheiselle postaukselle kuin nyt, kun perjantaina alkoi joululomakin.

From time to time I get questions about my studies, and study related posts seem to be quite popular in general, so I thought it'd be a good time to do a little update on that front. There also seems to be a few new faces on the other side of the screen (thank you for that ♥︎), so I feel like a study update is in order. And what could be a better time to share a study related post than now when I just started my Christmas holidays last Friday. 

studying-fashion-experience

Mitä?

Opiskelen siis nelivuotista International Fashion Branding -tutkintoa Glasgow'ssa Skotlannissa. Tällä hetkellä mennään puolessa välissä toista vuotta, eli vielä on kaksi ja puoli jäljellä. Skotlannissa oikeastaan kaikki kandiin johtavat tutkinnot kestää sen perinteisen kolmen vuoden sijaan neljä, eli näillä näkymin saan lakin päähän ja kaavun päälle kesällä 2020.

What?

I'm studying an International Fashion Branding degree in Glasgow, Scotland. I'm currently midway through the second year, so I've still got two and a half left. Instead of the usual three, the BA degrees in Scotland generally take four years to complete, so I will be graduating Summer 2020. 

studying-fashion

Miksi?

Opiskelu Iso-Britanniassa oli jo pitkään ollut yksi suurimmista haaveistani, samoin kuin muotialan opiskelu ja alalle töihin pääseminen. Lukion jälkeen suoritin muotimarkkinointi-tutkinnon Helsinki Design Schoolissa, joka oli lisäboosti hakupäätökseen ja toimi hyvänä pohjana nykyisille yliopisto-opinnoille. Vaikka ulkomaille lähtö olikin ollut haaveenani, pähkäilin hakupäätöstä silti pitkään ja etsin muotialan opintoja myös Suomen kouluista. Ne kuitenkin ovat Suomessa vielä aika kiven alla, joten jännityksestä huolimatta laitoin hakemuksen UCAS-portaalin kautta viidelle eri kurssille, joista kolme olisi ollut Lontoossa ja tämän oman kurssini lisäksi yksi toinen Skotlannissa. Sainkin suoraan opiskelupaikan kahdelta kurssilta Lontoossa, mutta siinä vaiheessa kun paikka varmistui myös Glasgow'sta päätin mennä järki edellä ja alkuperäisen suunnitelmani ja haaveeni sijaan lähteä opiskelemaan Skotlantiin ja säästää 9000 puntaa/vuosi lukukausimaksuissa, sillä Skotlannissa EU-opiskelijoiten lukukausimaksut maksetaan kanditasolla heidän puolestaan.

Why?

Studying in the UK had been one of my biggest dreams for a long time, as well as studying fashion and eventually build a career in the field. After high school I completed a Fashion Marketing course in Helsinki Design School, which acted as an extra boost on the decision to apply and still works as a good base on which to build on in my uni studies. Although studying abroad had been a dream of mine for such a long time, I contemplated the decision to actually apply for quite some time, and actually searched for fashion degrees in Finland too. However, fashion studies are still quite a new thing in Finland and not many courses exist at all. So despite the nervousness I sent an application through UCAS to five different courses, three of which were based in London and two here in Scotland. I ended up getting an unconditional offer to two of of London based courses, but after getting accepted to my current course I decided to listen to my brain instead of my heart. If I had accepted a place in either one of the courses in London, I would've faced the tuition fees of £9,000/year, whereas in Scotland the tuition fees of EU students are paid for if you're studying on an undergrad course. 

Mikä fiilis?

Fiilikset vaihtelevat aina vähän tilanteesta ja kurssista riippuen, mutta pääpiirteisesti olen kyllä tyytyväinen päätökseeni lähteä ulkomaille ja opintoihin kokonaisuudessaan. Varsinkin nyt toisena vuotena kurssisisällöt ovat paljon kiinnostavampia ja enemmän "omaa alaa" kuin ensimmäisenä vuotena. Osaan kursseista olen edelleen paljon tyytyväisempi kuin toisiin, ja välillä tuntuu että samoja asioita ollaan käyty läpi jo monta viikkoa putkeen eikä aiheessa päästä yhtään syvemmälle. Tiedän kuitenkin, että opinnot vie mua koko ajan lähemmäs urahaaveitani, ja niinä hetkinä kun fiilis on ihan erityisen turhautunut palautan ne haaveet taas kirkkaammin mieleen. Mielenkiintoisempien kurssien lisäksi myös ihmiset ovat tehneet tästä toisesta vuodesta ensimmäistä paremman. Monesta opiskelukaverista on tullut paljon läheisempiä, ja opiskelija-asuntolasta oikeaan kodilta tuntuvaan asuntoon muuttaminen on saanut mut viihtymään Glasgow'ssa entistä paremmin.

How do I feel?

My feelings tend to vary depending on the situation and module, but in general I'm really happy that I decided to leave Finland, and with my studies as a whole. Especially now on second year the modules are so much more interesting and more related to 'our field' than on first year. I still very much think some modules are way better than others, and sometimes I feel like we've been discussing the same things for weeks without actually getting any deeper or further in the topic. But I also know that my studies are constantly getting me closer to my career dreams and goals, and on those occasions when I'm feeling especially frustrated I remind myself of those dreams and goals again to gain back the motivation. Alongside the more interesting modules, the people I have around me have also made second year better than the first one. I've become much closer with many of my uni friends, and moving away from the student halls and into a real flat that feels like home has made me enjoy my time in Glasgow much more again. 

studying-fashion-in-university-experience

Mitä opintojen jälkeen? 

Vaikka viihdynkin Glasgow'ssa tällä hetkellä oikein hyvin, en kuitenkaan näe itseäni täällä enää valmistumisen jälkeen. Tavallaan olen koko ajan tiennytkin, että koska en loppujen lopuksi päätynytkään opiskelemaan Lontooseen, tulee Skotlanti olemaan mulle vain opintojen aikainen "välietappi". Tällä hetkellä suunnitelmat ovat vielä muuten aika auki, mutta kandin jälkeen ajatuksena olisi lähteä joko Lontooseen, takaisin Suomeen, tai jonnekin Skandinaviaan. Esimerkiksi Tukholma ja Kööpenhamina ovat alkaneet kiinnostaa viime aikoina todella paljon, mutta mihin sitten lopulta päädyn selviää kahden ja puolen vuoden päästä.

Jos teillä tulee mieleen mitä tahansa opiskeluihin liittyviä kysymyksiä, niin laittakaa ihmeessä kommenttia tulemaan! Tästä aiheesta voisin myös tehdä Q&A-tyylisen postauksen, mikäli kiinnostusta löytyy?

After graduating?

Although I do like living in Glasgow right now, I still don't see myself staying any longer after graduation. Because I never ended up studying in London, in a way I've always known that Scotland will be just a 'staging post' for me to complete my studies. At the moment my future plans are very much open otherwise, but after completing this BA degree the idea is to go to London, back to Finland, or somewhere in Scandinavia. For example Stockholm and Copenhagen have started to interest me quite a lot recently, but we'll see where I'll actually end up in approximately two and a half years.

If you have any question about my studies leave them in the comments below! I've also been thinking about a Q&A post on this topic if there is any interest towards that?


Lisää opiskeluaiheisia postauksia // More study related posts:

Find Me:
SHARE:

No comments

Post a Comment

Blogger Template Created by pipdig