17 October 2018

Who Am I: My Personality Type

myers-briggs-16-personalities-consul

Oon aina tykännyt tehdä kaikenlaisia persoonallisuustestejä (tai no, testejä ylipäätään!), ja mun mielestä on hirveän mielenkiintoista oppia lisää itsestään, omasta persoonastaan ja omista heikkouksista ja vahvuuksista. Meillä oli itse asiassa yliopiston ekana vuonna yksi kurssi jonka aikana tehtiin paljon erilaisia personaallisuustestejä, ja siinä missä suurin osa kurssikavereista suhtautui niihin vähintäänkin negatiivisesti, niin mä olin aina ihan innoissani tekemässä testejä ja oppimassa lisää itsestäni.

I've always been a fan of doing all kinds of personality tests (well, tests in general!), and I think it's really interesting to learn more about yourself, your personality and your strengths and weaknesses. We actually had one module on first year of uni where we were required to take quite a many personality tests, and whereas most of the other students had quite negative feelings towards them, I on the other hand was always keen to do a test after another and to learn more about myself. 

personality-test-myers-briggs

Viime aikoina ihmiset karkeasti 16 eri persoonallisuustyyppiin luokitteleva Myers-Briggsin 16 Personalities -personaallisuustesti on ollut suuressa suosiossa ja näkynyt paljon myös blogeissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. Mäkin tietty lähdin selvittämään omaa personaallisuustyyppiäni, ja täytyy myöntää että tulos pääsi kyllä yllättämään! Tein testin ensimmäisen kerran jo kesällä, ja nyt uudemman kerran ihan hiljattain kun elämäntilanne on taas hieman muuttunut, mutta koska tulos oli molemmilla kerroilla täsmälleen sama niin uskottava se kai on!

Lately the Myers-Briggs 16 Personalities test that roughly categorises people into 16 different personality types has been really popular and gotten some coverage on blogs and elsewhere social media too. Of course I just had to take the test as well, and to be honest I really did find the results quite surprising! I did the test for the first time last summer, and now again very recently as my current life situation is a bit different again. But as the result of the test was the same both times, I guess I'll have to believe it! 

myers-briggs-16-personalities-test-consul

16 Personalities -testin mukaan oma persoonallisuustyyppini on Konsuli (ESFJ-A / ESFJ-T), joita on jopa 12% väestöstä. Tulos pääsi tosiaan yllättämään, sillä olen aina pitänyt itseäni enemmän omissa oloissa viihtyvänä tyyppinä, kun taas Konsulin kuvauksessa korostuu persoonallisuustyypin sosiaalisuus. Toisaalta taas voin henkisesti kaikkein parhaiten silloin kun elämässä on sopivassa suhteessa ja tasapainossa sosiaalisuutta ja kanssakäymistä, sekä sitä yksin oloa ja ihan vain omaa aikaa. Koen siis, että osa Konsulin kuvauksesta sopii itseeni hyvin, kun taas joiltain osin koen ettei kuvaus sovi minuun ollenkaan. Tässä muutamia kohtia Konsuleiden kuvauksesta:

"Korkeakoulussa konsulit ovat usein cheerleadereita ja pelinrakentajia, jotka määräävät tahdin, esiintyvät eturivissä ja johdattavat tiiminsä voittoon ja maineeseen."
"Sisimmältään konsulit ovat sosiaalisia otuksia ja haluavat pysyä ajan tasalla siitä, mitä heidän ystävänsä tekevät."
"Tieteellisistä teorioista keskustelu tai kansainvälisestä politiikasta väittely tuskin jaksavat kiinnostaa konsulia turhan kauan."
"Toisin kuten idealistisemmat persoonallisuustyypit konsuleiden moraalipohja nojaa vakiintuneisiin perinteisin ja lakeihin, auktoriteettiin ja sääntöihin, ei niinkään filosofiaan tai mystiikkaan. Konsuleiden on kuitenkin tärkeä muistaa, että ihmisten lähtökohdat ja näkökulmat ovat erilaisia, ja se mikä heistä saattaa vaikuttaa oikealta, ei välttämättä ole absoluuttinen totuus."
"Konsulit nauttivat kaikesta, missä voivat olla hyödyksi ja osallistua merkityksellisesti. Heidän on tärkeää saada tuntea itsensä arvostetuksi ja kunnioitetuksi."
"Koska konsulit vierastavat konflikteja, he panostavat paljon energiaansa sosiaalisen järjestyksen luomiseen ja suosivat suunnitelmia ja järjestettyjä tapaamisia avointen aktiviteettien ja spontaanien tapaamisten sijaan. "
"Konsuleiden herkkyys on heidän suurin haasteensa. Ihmiset tulevat aina olemaan erimieltä ja kritisoimaan, mikä voi tuntua pahalta, mutta kuuluu olennaisena osana elämään. Konsuleiden kannattaa tehdä sitä, missä he ovat parhaita: roolimallin ominaisuudessa, pitämässä huolta siitä, mihin heillä on valtuudet, ja nauttia siitä, että niinkin moni ihminen kunnioittaa heidän panostaan."

Tunnettuja Konsuli-persoonallisuustyypin edustajia ovat muun muassa Bill Clinton, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Tyra Banks ja Frendien Monica. 

According to the 16 Personalities test, I am The Consul (ESFJ-A / ESFJ-T), and that personality type actually represents 12% of the world's population. The result really did surprise be quite a lot as I've always considered myself to be more of a person who enjoys their own company and being on their own, whereas in the Consul description the sociableness of that personality type is really emphasised. Then again, I know for the fact that my mental wellbeing is at its best when I've got social time and alone time in a good balance. Therefore I think the Consul personality type partly describes me quite well, whereas at some points I do disagree. Here are some of the things that describe the Consul personality type:

"In high school, Consuls are the cheerleaders and the quarterbacks, setting the tone, taking the spotlight and leading their teams forward to victory and fame."
"At their hearts, Consul personalities are social creatures, and thrive on staying up to date with that their friends are doing."
"Discussing scientific theories or debating European politics isn’t likely to capture Consuls’ interest for too long." 
"Unlike their Diplomat relatives however, people with the Consul personality type will base their moral compass on established traditions and laws, upholding authority and rules, rather than drawing their morality from philosophy or mysticism. It’s important for Consuls to remember though, that people come from many backgrounds and perspectives, and what may seem right to them isn’t always an absolute truth."
"Consuls love to be of service, enjoying any role that allows them to participate in a meaningful way, so long as they know that they are valued and appreciated."
"Being pretty conflict-averse, Consuls spend a lot of their energy establishing social order, and prefer plans and organized events to open-ended activities or spontaneous get-togethers. "
"Coming to terms with their sensitivity is Consuls’ biggest challenge – people are going to disagree and they’re going to criticize, and while it hurts, it’s just a part of life. The best thing for Consuls to do is to do what they do best: be a role model, take care of what they have the power to take care of, and enjoy that so many people do appreciate the efforts they make."

Famous Consul personality types include for example Bill Clinton, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Tyra Banks and Monica from Friends. 

personality-test-myers-briggs
Topshop dress // Samuji jumper // Steve Madden shoes // Ivana Helsinki sunglasses

Konsuleiden vahvuuksiksi mainitaan muun muassa käytännönläheisyys, velvollisuudentunto, lojaalius, herkkyys ja lämpö, sekä sosiaalisuus. Heikkouksia puolestaan ovat muun muassa omasta sosiaalisesta statuksesta huolehtiminen, joustamattomuus, haavoittuvuus kritiikkiä kohtaan, sekä liiallinen epäitsekkyys. Lyhyesti Konsuleiden kuvaus kuuluu: "Poikkeuksellisen huolehtivat, sosiaaliset ja suositut ihmiset, joka ovat aina valmiita auttamaan." Konsuleista sanotaan myös, että he ovat todennäköisin persoonallisuustyyppi vaistomaisesti tietämään minkälaista käytöstä missäkin tilanteessa odotetaan.

Consul strengths are for example strong practical skills, strong sense of duty, loyalty, and being sensitive and warm. Weaknesses on the other hand include things such as being worries about their social status, inflexibility, being vulnerable to criticism, and being too selfless. In a nutshell Consuls are described as: "Extraordinary caring, social and popular people, always eager to help." Consuls are also said to be the most likely personality type to instinctively know what behaviour is expected in a certain situation. 

myers-briggs-16-personalities
Photographed by: Anu L.

Vaikka tosiaan osasta Konsuli-persoonallisuustyypin kuvauksesta en itseäni tunnistakaan, niin kyllähän tämä silti päällisin puolin kuvaa mua aika hyvin! Varsinkin testituloksia vielä tarkemmin eteenpäin ja eri tilanteisiin luokiteltuina lukiessa tuli vastaan useampia kohtia, joissa koin tekstin kuvauksen osuvan minuun paremmin. Suosittelen ehdottomasti tekemään tämän 16 Personalities -testin jos ette ole sitä itse vielä tehneet. Jos ei muuta, niin ainakin se on hauskaa ajanvietettä!

Minkälaisia testituloksia te olette saaneet? Onko ruudun toisella puolella muita Konsuleita?

Even though I don't agree on some parts of the description, I have to say that the Consul type generally seems to describe me quite well! Especially when reading more into the test results and reading about Consul types in different contexts I felt like the description fit me even better. I definitely recommend taking this 16 Personalities test if you haven't already. At least it's good fun if nothing else!

What kind of results have you gotten? Are there any other Consuls reading this?

Shop the Look

Find Me:
Postaus sisältää affiliate-linkkejä // This post contains affiliate links
SHARE:

No comments

Post a Comment

Blogger Template Created by pipdig