26 July 2019

What's Your Personal Mission Statement?

Postaus sisältää mainoslinkkejä (affiliate) // This post contains ad links (affiliate)

Vinkkasinkin jo Instagramin puolella tällä hetkellä lukemastani kirjasta, mutta kirja on kolahtanut muhun sen verran kovaa että halusin ottaa sen ja sen aiheet esille täällä blogissakin! Kyseessä on siis Stephen R. Coveyn kirja nimeltä The 7 Habits of Highly Effective People.

I already recommended this book over on my Instagram, but it has made such an impact on me that I wanted to write about the book and its concepts here on the blog too! And the book in question is The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey.

personal-mission-statement-beach-photography-book-recommendationbook-recommendation-the-7-habits-of-highly-effective-people-personal-mission-statement

Kirja on itsellänikin vielä kesken, mutta jo nyt kirja on tarjonnut muutamia todella hyviä oivalluksia ja konsepteja, jotka on saaneet miettimään omaa päivittäistä elämää, rutiineja ja käytöstä ihan uudella silmiä avaavalla tavalla.

I'm still in the middle of reading the book myself, but the book has already introduced me to multiple graeat concepts and ideas that have really made me think about the way I live my life, and my daily routines and behaviours in a totally different, eye-opening way. 

summer-photography-beach-linen-shirt-bikini-kesä-ranta-yyteri-pellavapaita

Eräs todella voimakkaasti itseeni vaikuttanut kohta kirjassa oli kappale, jossa lukija johdatettiin visualisoimaan ja kuvittelemaan hautajaiset hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Muutaman lauseen lukemisen jälkeen selviääkin, että visualisoit omia hautajaisiasi. Ohjelmassa on neljä puhujaa: perheenjäsen, ystävä, työkaveri/kollega, sekä esimerkiksi edustaja siitä järjestöstä jolle olet mahdollisesti tehnyt vapaaehtoistyötä. Kirja kehottaa miettimään tarkasti, mitä itse haluaisit että kukin näistä puhujista sinusta ja elämästäsi sanoo. Minkälainen tytär/sisko/isä/veli/vaimo olet ollut? Minkälainen ystävä? Entä työkaveri? Mitä luonteenpiirteitä ja saavutuksia haluat että sinusta muistetaan? Minkälaisen vaikutuksen olet halunnut jättää heidän elämään?

One part that really struck me was the section where the reader is lead to visualise a funeral in a very detailed manner. After a few sentences it becomes evident that it is actually your own funeral you're visualising. There are four speakers in the programme: a member of your family, a friend, a work mate / colleague, and someone from your church/community/charity you're maybe involved in. The book tells you to really think clearly what do you want each of these people to say about you and your life. What kind of a daughter/sister/father/brother/wife have you been? What kind of a friend? What about work associate? What characteristics and achievements do you want them to remember? What kind of a difference have you made in their lives?

personal-mission-statement-summer-beach-photography-kesä-ranta-muoti

Cellbes linen shirt (PR gift / sample, here) // Lilja the Label bikini (gifted) // Ray-Ban sunglasses (here) // Sixtyseven shoes (second hand)

Shop the Look

book-recommendation-the-7-habits-of-highly-effective-people-beach-fashion-kirjavinkki-rantamuotipersonal-mission-statement-book-recommendation-beach-fashion-kirjavinkki-rantamuoti-muotiblogi-yyteripersonal-development-book-recommendation-self-help-kirjavinkki-summer-beach-fashion-blog-kesämuoti-rantamuoti-yyteri

Personal Mission Statement

Tällä hieman synkällä hautajais-visualisoinnilla on kuitenkin loistava tarkoitus. Ensinnäkin, se todella saa miettimään minkälaisen elämän haluat elää. Ja toisekseen, se auttaa luomaan oman personal mission statementin. Mission statementit on tietysti tuttuja business-maailmasta, ja niiden tarkoitus on linjata kunkin yrityksen perimmäinen tarkoitus. Miksi yritys on olemassa, mitkä sen arvot ovat, ja miten se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa? Nimenomaan arvot ovat tärkeässä asemassa personal mission statementinkin luomisessa, ja arvot puolestaan heijastuvat kunkin ihmisen "keskuksesta", eli siitä minkä kautta itsensä määrittelee. Itsensä perheen kautta määrittelevällä ihmisellä on hyvin erilaiset arvot ja personal mission statement, kuin jollakin joka määrittelee itsensä esimerkiksi työnsä kautta. Tämä tulee muuten hyvin esille myös siinä, mitä ihmiset itsestään kertovat ja miten he itsensä esittelevät! Vertaa vaikkapa: "Olen Pinja, 37-vuotias kahden lapsen äiti" ja "Olen Pinja, 37-vuotias markkinointipäällikkö". Personal mission statement onkin siis sanallinen ilmaus omista arvoistasi ja visioistasi, minkälainen haluat olla ja mitä haluat tehdä elämälläsi. Se on kuin oma peruskirjasi jota vastaan verrata kaikkea mitä elämä eteesi heittää. Personal mission statement pysyy yleensä periaatteiltaan samana koko eliniän ajan, mutta pieniä muutoksia ja päivityksiä tulee varmasti elämäntilanteiden muuttuessa. Itse en ole vielä ihan oikeasti laittanut sanoja paperille tekstin muodossa ja kirjoittanut omaa personal mission statementiani, mutta aion sen kyllä ehdottomasti tehdä! Uskon, että siitä on mulle ihan hurjasti apua erityisesti nyt kun vuoden päässä odottelevan valmistumisen jälkeinen tulevaisuus hieman jo mietityttää ja vähän ehkä pelottaakin. Oman personal mission statementini kautta pystynkin varmasti paljon helpommin hahmottamaan mitä ihan oikeasti haluan olla ja tehdä, ja missä. 

This quite dark funeral visualisation exercise serves a purpose though. Firstly, it really makes you think what kind of a life do you want to live. And secondly, it helps you to create your own personal mission statement. Mission statements are obviously widely used in the business world, and they are created in order to clearly state the ultimate purpose of each company. Why does the company exist, what are its values, and how it strives to reach its goals and objectives? It's exactly values that play a huge part in crafting a personal mission statement too, and values derive from each individual's 'centre', i.e. how each person defines themselves. Someone who defines themselves primarily through their family has totally different values and a personal mission statement compared to someone who defines themselves for example through their work. Compare for example: "I'm Pinja, a 37-year-old mother of three", and "I'm Pinja, a 37-year-old marketing executive". Personal mission statement is a verbal representation of your values and visions, what do you want to be and what do you want to do with your life. It's almost like your personal constitution, against which you measure everything else that life throws your way. The underlying values in your personal mission statement stay the same throughout your life, but obviously it can and needs to be adjusted and reviewed every once in a while when going through life and its different situations. Personally I haven't written my own personal mission statement yet in the form of actual words on paper, but I'm definitely going to! I believe that it will be a huge help for me especially now that the post-graduation life that I'm entering in a years time already feels a little intimidating. With my personal mission statement I'm better able to figure out what it is that I want to be and do, and where. 

self-help-personal-development-book-recommendation-beach-fashion-kirjavinkki-rantamuoti-kesä-yyteri-muotiblogipersonal-development-self-help-book-beach-summer-fashion-kirja-vinkki-kesä-ranta-muoti-bloggaaja
Photographed by: Aada K.

The 7 Habits of Highly Effective People -kirjasta ja sen aiheista riittäisi juttua vaikka kuinka, mutta sen sijaan että lähtisin avaamaan sisältöä enemmän täällä blogissa, suosittelen että hankitte kirjan käsiinne ja luette sen itse. Kirja löytyy esimerkiksi Adlibriksen valikoimasta täältä, ja äänikirjana täältä jos lukemisen sijaan kirjojen kuuntelu innostaa enemmän. Sillä tavalla saatte siitä kuitenkin paljon enemmän irti! The 7 Habits of Highly Effective People on ehdottomasti yksi parhaimpia self help / personal development -kirjoja, joita olen koskaan lukenut, enkä voi suositella tätä tarpeeksi mikäli nämä jutut kiinnostaa!

I could keep on going about The 7 Habits of Highly Effective People and its concepts, but instead of opening the book more in here I just recommend you to go and find a copy yourself. That way you get way more out of it anyway! The 7 Habits of Highly Effective People is hands down one of the best self help / personal developments books I've ever read, and I can't recommend it enough if you're into these kind of topics!

Find Me:
SHARE:

No comments

Post a Comment

Blogger Template Created by pipdig